اقلام رستورانی و هتل ها ,

زعفران مجتهدی یک مثقال
مجتهدی یک مثقال
زعفران مجتهدی یک مثقالمجتهدی یک مثقال - موجودی: 1000 23,500 تومان موجود
زعفران مجتهدی نیم مثقال
مجتهدی نیم مثقال
زعفران مجتهدی نیم مثقالمجتهدی نیم مثقال - موجودی: 1000 11,750 تومان موجود
زعفران مجتهدی یک گرم
مجتهدی یک گرم
زعفران مجتهدی یک گرممجتهدی یک گرم - موجودی: 1000 5,800 تومان موجود
زعفران مجتهدی نیم گرم
مجتهدی نیم گرم
زعفران مجتهدی نیم گرممجتهدی نیم گرم - موجودی: 1000 3,300 تومان موجود
زردچوبه 1 کیلویی
قیمت هر کیلو
زردچوبه 1 کیلوییقیمت هر کیلو - موجودی: 1000 8,500 تومان موجود
فلفل قرمز 1 کیلویی
1 کیلویی
فلفل قرمز 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 8,500 تومان موجود
فلفل سیاه 1 کیلویی
1 کیلویی
فلفل سیاه 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 38,000 تومان موجود
ادویه کاری 1 کیلویی
1 کیلویی
ادویه کاری 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 8,500 تومان موجود
لیمو عمانی 1 کیلویی
قیمت هر کیلو
لیمو عمانی 1 کیلوییقیمت هر کیلو - موجودی: 1000 20,000 تومان موجود
گرده لیمو 1 کیلویی
1 کیلویی
گرده لیمو 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 13,000 تومان موجود
زنجبیل قلم 1 کیلویی
1 کیلویی
زنجبیل قلم 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 17,000 تومان موجود
پودر زنجبیل 1 کیلویی
1 کیلویی
پودر زنجبیل 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 17,500 تومان موجود
سماق 1 کیلویی
1 کیلویی
سماق 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 21,000 تومان موجود
جوش شیرین 1 کیلویی
1 کیلویی
جوش شیرین 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 3,000 تومان موجود
شوید گل 1 کیلویی
1 کیلویی
شوید گل 1 کیلویی 1 کیلویی - موجودی: 1000 15,000 تومان موجود
آرد سوخاری ترخینه 1 کیلویی
1 کیلویی
آرد سوخاری ترخینه 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 4,500 تومان موجود