اقلام رستورانی و هتل ها ,

سرکه همدانیان قرمز 3 لیتری
قرمز 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان
سرکه همدانیان قرمز 3 لیتریقرمز 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان - موجودی: 1000 17,000 تومان موجود
سرکه همدانیان سفید 3 لیتری
سفید 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان
سرکه همدانیان سفید 3 لیتریسفید 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان - موجودی: 1000 17,000 تومان موجود
نوشابه کوکاکولا بزرگ
1.5 لیتری
نوشابه کوکاکولا بزرگ 1.5 لیتری - موجودی: 1000 11,800 تومان موجود
نوشابه کوکاکولا کوچک
کوکاکولا کوچک , بکس 24 عددی
نوشابه کوکاکولا کوچککوکاکولا کوچک , بکس 24 عددی - موجودی: 1000 16,500 تومان موجود
نوشابه زمزم بزرگ
1.5 لیتری , بکس 6 عددی
نوشابه زمزم بزرگ1.5 لیتری , بکس 6 عددی - موجودی: 1000 10,500 تومان موجود
نوشابه زمزم کوچک
زمزم کوچک , بکس 12 عددی
نوشابه زمزم کوچکزمزم کوچک , بکس 12 عددی - موجودی: 1000 7,500 تومان موجود
نوشابه ارم بزرگ
1.5 لیتری , بکس 6 عددی
نوشابه ارم بزرگ1.5 لیتری , بکس 6 عددی - موجودی: 1000 8,200 تومان موجود
نوشابه ارم کوچک
ارم کوچک , بکس 12 عددی
نوشابه ارم کوچکارم کوچک , بکس 12 عددی - موجودی: 1000 5,800 تومان موجود
نوشابه پپسی بزرگ
1.5 لیتری , بکس 6 عددی
نوشابه پپسی بزرگ1.5 لیتری , بکس 6 عددی - موجودی: 1000 10,500 تومان موجود
نوشابه پپسی کوچک
پپسی کوچک , بکس 12 عددی
نوشابه پپسی کوچکپپسی کوچک , بکس 12 عددی - موجودی: 1000 7,300 تومان موجود
روغن مایع و جامد لادن حلب 16 کیلویی
جامد حلب 16 کیلویی
روغن مایع و جامد لادن حلب 16 کیلوییجامد حلب 16 کیلویی - موجودی: 877 72,000 تومان موجود
روغن حلب مایع ورامین
حلب مایع 16 کیلویی
روغن حلب مایع ورامینحلب مایع 16 کیلویی - موجودی: 997 69,500 تومان موجود
روغن حلب جامد ورامین
حلب جامد 16 کیلویی
روغن حلب جامد ورامینحلب جامد 16 کیلویی - موجودی: 997 69,500 تومان موجود
روغن حلب سرخ کردنی ورامین
حلب سرخ کردنی 16 کیلویی
روغن حلب سرخ کردنی ورامینحلب سرخ کردنی 16 کیلویی - موجودی: 999 69,500 تومان موجود
زرشک پفکی
پفکی 1 کیلویی
زرشک پفکیپفکی 1 کیلویی - موجودی: 1000 1 تومان موجود
زرشک اناری
اناری قیمت هر کیلو
زرشک اناریاناری قیمت هر کیلو - موجودی: 1000 20,000 تومان موجود