اقلام رستورانی و هتل ها ,

برنج شیرودی
ایرانی
برنج شیرودیایرانی - موجودی: 1000 75,000 تومان موجود
برنج ایرانی فجر
ایرانی
برنج ایرانی فجرایرانی - موجودی: 1000 92,000 تومان موجود
برنج طارم کشت دوم
ایرانی
برنج طارم کشت دومایرانی - موجودی: 1000 125,000 تومان موجود
برنج سرلاشه
ایرانی
برنج سرلاشهایرانی - موجودی: 1000 80,000 تومان موجود
برنج نیم دانه
ایرانی
برنج نیم دانهایرانی - موجودی: 1000 58,000 تومان موجود
برنج چمپا
ایرانی
برنج چمپاایرانی - موجودی: 1000 62,000 تومان موجود
برنج طارم عطری
درجه یک عطری ایرانی
برنج طارم عطری درجه یک عطری ایرانی - موجودی: 1000 114,000 تومان موجود
دارچین قلم 1 کیلویی
1 کیلویی
دارچین قلم 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 15,000 تومان موجود
دارچین سابیده 1 کیلویی
1 کیلویی
دارچین سابیده 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 13,000 تومان موجود
نعنا خشک 1 کیلویی
1 کیلویی
نعنا خشک 1 کیلویی1 کیلویی - موجودی: 1000 16,000 تومان موجود
سرکه همدانیان قرمز 3 لیتری
قرمز 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان
سرکه همدانیان قرمز 3 لیتریقرمز 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان - موجودی: 1000 17,000 تومان موجود
سرکه همدانیان سفید 3 لیتری
سفید 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان
سرکه همدانیان سفید 3 لیتریسفید 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 4250 تومان - موجودی: 1000 17,000 تومان موجود
نوشابه کوکاکولا بزرگ
1.5 لیتری
نوشابه کوکاکولا بزرگ 1.5 لیتری - موجودی: 1000 11,800 تومان موجود
نوشابه کوکاکولا کوچک
کوکاکولا کوچک , بکس 24 عددی
نوشابه کوکاکولا کوچککوکاکولا کوچک , بکس 24 عددی - موجودی: 1000 16,500 تومان موجود
نوشابه زمزم بزرگ
1.5 لیتری , بکس 6 عددی
نوشابه زمزم بزرگ1.5 لیتری , بکس 6 عددی - موجودی: 999 10,500 تومان موجود
نوشابه زمزم کوچک
زمزم کوچک , بکس 12 عددی
نوشابه زمزم کوچکزمزم کوچک , بکس 12 عددی - موجودی: 1000 7,500 تومان موجود