اقلام رستورانی و هتل ها ,

نوشابه ارم بزرگ
1.5 لیتری , بکس 6 عددی
نوشابه ارم بزرگ1.5 لیتری , بکس 6 عددی - موجودی: 1000 8,200 تومان موجود
نوشابه ارم کوچک
ارم کوچک , بکس 12 عددی
نوشابه ارم کوچکارم کوچک , بکس 12 عددی - موجودی: 1000 5,800 تومان موجود
نوشابه پپسی بزرگ
1.5 لیتری , بکس 6 عددی
نوشابه پپسی بزرگ1.5 لیتری , بکس 6 عددی - موجودی: 1000 10,500 تومان موجود
نوشابه پپسی کوچک
پپسی کوچک , بکس 12 عددی
نوشابه پپسی کوچکپپسی کوچک , بکس 12 عددی - موجودی: 1000 7,300 تومان موجود
زرشک پفکی
پفکی 1 کیلویی
زرشک پفکیپفکی 1 کیلویی - موجودی: 1000 1 تومان موجود
زرشک اناری
اناری قیمت هر کیلو
زرشک اناریاناری قیمت هر کیلو - موجودی: 1000 20,000 تومان موجود
نخود
قیمت یک کیلو
نخود قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 7,000 تومان موجود
عدس ریز
قیمت یک کیلو
عدس ریزقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 4,800 تومان موجود
عدس درشت
قیمت یک کیلو
عدس درشتقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 5,000 تومان موجود
لپه ریز
قیمت یک کیلو
لپه ریزقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 6,500 تومان موجود
لپه متوسط
قیمت یک کیلو
لپه متوسطقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 6,500 تومان موجود
لپه باقالا ایرانی
قیمت یک کیلو
لپه باقالا ایرانیقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 4,500 تومان موجود
لوبیا سفید
قیمت یک کیلو
لوبیا سفیدقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 7,300 تومان موجود
لوبیا قرمز
قیمت یک کیلو
لوبیا قرمزقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 6,300 تومان موجود
لوبیا چیتی ایرانی
قیمت یک کیلو
لوبیا چیتی ایرانیقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 9,800 تومان موجود
لوبیا چیتی خارجی
قیمت یک کیلو
لوبیا چیتی خارجیقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 9,200 تومان موجود