اقلام رستورانی و هتل ها ,

بلغور جو
قیمت یک کیلو
بلغور جوقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,750 تومان موجود
جو پرک
قیمت یک کیلو
جو پرکقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
گندم پوست کنده
قیمت یک کیلو
گندم پوست کنده قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
جو پوست کنده
قیمت یک کیلو
جو پوست کنده قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,750 تومان موجود
بلغور گندم
قیمت یک کیلو
بلغور گندمقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
سرکه قزوین سفید 3 لیتری
سفید 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 2750 تومان
سرکه قزوین سفید 3 لیتریسفید 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 2750 تومان - موجودی: 1000 11,000 تومان موجود
سرکه قزوین قرمز 3 لیتری
قرمز 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 2750 تومان
سرکه قزوین قرمز 3 لیتریقرمز 3 لیتری / 4 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 2750 تومان - موجودی: 1000 11,000 تومان موجود
دلستر بهنوش
بکس 6 عددی
دلستر بهنوشبکس 6 عددی - موجودی: 1000 10,800 تومان موجود
دلستر ساندیس
بکس 6 عددی
دلستر ساندیسبکس 6 عددی - موجودی: 1000 11,500 تومان موجود
دلستر ایستک
بکس 6 عددی
دلستر ایستکبکس 6 عددی - موجودی: 1000 11,500 تومان موجود
 ایستک شیشه ای
بکس 12 عددی
ایستک شیشه ایبکس 12 عددی - موجودی: 1000 14,600 تومان موجود
دلستر شیشه ای بیت مالت
بکس 12 عددی
دلستر شیشه ای بیت مالتبکس 12 عددی - موجودی: 1000 11,500 تومان موجود
دلستر شیشه ای هوفنبرک
بکس 12 عددی
دلستر شیشه ای هوفنبرکبکس 12 عددی - موجودی: 1000 23,000 تومان موجود
نوشابه انرژی زا هایپ
بکس 24 عددی
نوشابه انرژی زا هایپبکس 24 عددی - موجودی: 1000 68,000 تومان موجود
نوشابه انرژی زا بلک بزرگ
بکس 24 عددی
نوشابه انرژی زا بلک بزرگبکس 24 عددی - موجودی: 1000 85,000 تومان موجود
زعفران گلستان نیم گرمی کادویی
نیم گرم
زعفران گلستان نیم گرمی کادویینیم گرم - موجودی: 1000 3,400 تومان موجود