اقلام رستورانی و هتل ها ,

روغن بهار حلب 16 کیلویی
حلب 16 کیلویی
حلب 16 کیلویی
روغن بهار حلب 16 کیلوییحلب 16 کیلویی - موجودی: 1000 70,000 تومان نا موجود
روغن حلب مایع خروس
حلب مایع سویا 16 کیلویی
روغن حلب مایع خروسحلب مایع سویا 16 کیلویی - موجودی: 1000 69,500 تومان نا موجود
روغن مخصوص سرخ کردنی خروس
حلب سرخ کردنی 16 کیلویی
روغن مخصوص سرخ کردنی خروسحلب سرخ کردنی 16 کیلویی - موجودی: 1000 70,000 تومان نا موجود
روغن جامد حلب خروس
حلب آبی دان جامد 16 کیلویی
روغن جامد حلب خروسحلب آبی دان جامد 16 کیلویی - موجودی: 1000 69,500 تومان نا موجود
روغن مایع و جامد لادن حلب 16 کیلویی
جامد حلب 16 کیلویی
روغن مایع و جامد لادن حلب 16 کیلوییجامد حلب 16 کیلویی - موجودی: 877 72,000 تومان نا موجود
روغن حلب مایع ورامین
حلب مایع 16 کیلویی
روغن حلب مایع ورامینحلب مایع 16 کیلویی - موجودی: 997 69,500 تومان نا موجود
ترخون خشک
قیمت هر کیلو
ترخون خشکقیمت هر کیلو - موجودی: 100000 17,000 تومان نا موجود
مرزه
قیمت هر کیلو
مرزهقیمت هر کیلو - موجودی: 100000 14,000 تومان نا موجود
نشاسته
قیمت هر کیلو
نشاستهقیمت هر کیلو - موجودی: 100000 3,000 تومان نا موجود
دارچین لوله ای
قیمت یک کیلو
دارچین لوله ایقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 17,000 تومان نا موجود
روغن نازگل ساده 3 لیتری
قیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 12250 تومان
روغن نازگل ساده 3 لیتریقیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 12250 تومان - موجودی: 10000 49,000 تومان نا موجود
روغن نازگل سرخ 3 لیتری
قیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 12250 تومان
روغن نازگل سرخ 3 لیتریقیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 12250 تومان - موجودی: 10000 49,000 تومان نا موجود
روغن نازگل جامد حلب 16 کیلویی
قیمت یک عدد
روغن نازگل جامد حلب 16 کیلوییقیمت یک عدد - موجودی: 1000 68,500 تومان نا موجود
روغن نازگل جامد نیم حلب 4.5 کیلویی
قیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 19900 تومان
روغن نازگل جامد نیم حلب 4.5 کیلوییقیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 19900 تومان - موجودی: 993 79,600 تومان نا موجود
آبلیمو ناصر 1.5 لیتری
قیمت یک بکس 6 عددی /قیمت هر عدد 9700 تومان
آبلیمو ناصر 1.5 لیتریقیمت یک بکس 6 عددی /قیمت هر عدد 9700 تومان - موجودی: 1000 88,000 تومان نا موجود
آبلیمو ناصر 600 میلی لیتر
قیمت یک بکس 12 عددی / قیمت هر عدد 4600 تومان
آبلیمو ناصر 600 میلی لیترقیمت یک بکس 12 عددی / قیمت هر عدد 4600 تومان - موجودی: 264 88,000 تومان نا موجود