اخوان کالا ,

شکلات مغزدار نانی کوچک 100 فروش
قیمت یک جعبه 100 عددی / قیمت هر عدد 80 تومان
شکلات مغزدار نانی کوچک 100 فروشقیمت یک جعبه 100 عددی / قیمت هر عدد 80 تومان - موجودی: 1000 8,000 تومان موجود
شکلات مغزدار نانی بزرگ 500 فروش
قیمت یک جعبه 24 عددی / قیمت هر عدد 375 تومان
شکلات مغزدار نانی بزرگ 500 فروشقیمت یک جعبه 24 عددی / قیمت هر عدد 375 تومان - موجودی: 997 9,000 تومان موجود
سس گوجه فرنگی فلفل قرمز همدانیان بزرگ
بزرگ / 12 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 2200 تومان
سس گوجه فرنگی فلفل قرمز همدانیان بزرگبزرگ / 12 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 2200 تومان - موجودی: 1000 26,400 تومان موجود
روغن نازگل جامد نیم حلب 4.5 کیلویی
قیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 19900 تومان
روغن نازگل جامد نیم حلب 4.5 کیلوییقیمت یک کارتن 4 عددی / قیمت هر عدد 19900 تومان - موجودی: 993 79,600 تومان موجود
زعفران مجتهدی یک مثقالی
مجتهدی یک مثقال
زعفران مجتهدی یک مثقالیمجتهدی یک مثقال - موجودی: 1000 23,500 تومان موجود
بیسکویت ترد نمکی مینو
قیمت یک کارتن 36 عددی / قیمت هر عدد 445 تومان
بیسکویت ترد نمکی مینوقیمت یک کارتن 36 عددی / قیمت هر عدد 445 تومان - موجودی: 1000 16,000 تومان موجود
گندم پوست کنده
قیمت یک کیلو
گندم پوست کنده قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
کنسرو خیارشور سمردیس
سوپر ویژه
ممتاز
ویژه
کنسرو خیارشور سمردیسویژه - موجودی: 100 9,000 تومان موجود
لادن آزاد دان
حلب روغن مایع آفتابگردان
لادن آزاد دانحلب روغن مایع آفتابگردان - موجودی: 986 22,750 تومان موجود
بیسکویت سالمین نان روغنی 400 فروش
60 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 300 تومان
بیسکویت سالمین نان روغنی 400 فروش60 عدد در کارتن / قیمت هر عدد 300 تومان - موجودی: 1000 18,000 تومان موجود
نشاسته
قیمت هر کیلو
نشاستهقیمت هر کیلو - موجودی: 100000 3,000 تومان موجود
روغن حلب مایع ورامین
حلب مایع 16 کیلویی
روغن حلب مایع ورامینحلب مایع 16 کیلویی - موجودی: 997 69,500 تومان موجود
اسپند نخودی
قیمت هر کیلو
اسپند نخودیقیمت هر کیلو - موجودی: 1000 4,000 تومان موجود
بلغور گندم
قیمت یک کیلو
بلغور گندمقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
روغن بهار حلب 16 کیلویی
حلب 16 کیلویی
حلب 16 کیلویی
روغن بهار حلب 16 کیلوییحلب 16 کیلویی - موجودی: 1000 70,000 تومان موجود
کلوچه نادری 1000 فروش
قیمت یک کارتن 50 عددی / قیمت هر عدد 680 تومان
کلوچه نادری 1000 فروشقیمت یک کارتن 50 عددی / قیمت هر عدد 680 تومان - موجودی: 1000 34,000 تومان موجود